Tietosuojaseloste


1. Rekisterin pitäjä

Yritys: Seinäjoen Autosähkö Ania Ky (Akku-Ania)
Y-tunnus: 1028735-9
Osoite: Tuottajantie 26, 60100 Seinäjoki
Puhelin: 06-423 2365
Sähköposti: info(a)akkuania.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Henri Ania
Yritys: Seinäjoen Autosähkö Ania Ky (Akku-Ania)
Y-tunnus: 1028735-9
Osoite: Tuottajantie 26, 60100 Seinäjoki
Puhelin: 06-423 2365
Sähköposti: info(a)akkuania.fi

3. Rekisterin nimi

Seinäjoen Autosähkö Ania Ky (Akku-Ania) asiakasrekisteri.

4. Henkilö- ja yritystietojen käsittelyn tarkoitus

Laskutus sekä yhteystiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten ja yrityksen omiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

– Yrityksen asiakasnumero
– Yrityksen nimi
– Yrityksen Y-tunnus
– Yhteyshenkilön nimi
– Yhteyshenkilön / yrityksen sähköpostiosoite
– Yrityksen osoite
– Yrityksen laskutusosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yritys / asiakas itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Jos projektissa on tarvetta alihankkijalle, voidaan alihankkijalle luovuttaa asiakkaan yhteystietoja, jos se on projektin sujuvuuden ja läpiviennin kannalta tarpeellista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettu tietokoneelle, joka on suojattu salasanalla ja joka sijaitsee lukitussa tilassa. Asiakasrekisteristä ei ole tehty printattua versiota.

10. Sivustomme evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman toimivat verkkosivut.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua käyttää sivujamme evästeiden takia, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

11. Tarkastusoikeus

Seinäjoen Autosähkö Ania Ky:n (Akku-Ania) asiakkailla on halutessaan oikeus tarkistaa asiakasrekisterinsä tiedot. Tästä tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostilla tai kirjallisesti.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Seinäjoen Autosähkö Ania Ky:n (Akku-Ania) asiakkailla on oikeus vaatia tiedon korjaamista asiakasrekisteriin. Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla tai kirjallisesti.

13. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Seinäjoen Autosähkö Ania Ky:n (Akku-Ania) asiakkailla on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakasrekisteristä. Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla tai kirjallisesti.